• XIII edycja konkursu fotograficznego
  • XIII edycja konkursu fotograficznego
  • XIII edycja konkursu fotograficznego

Kalendarium

14 października - 4 listopada

Zgłaszanie prac

do 29 listopada

Obrady Jury